Knopsvane fakta

Knopsvane – Naturhistorisk Museum

Knopsvane

Knopsvane – Wikipedia, den frie encyklopædi

Knopsvanen | skoven-i-skolen.dk

Her kan du læse en masse om Danmarks nationalfugl, knopsvanen.

Knopsvane – Naturporten

Knopsvane – Miljøstyrelsen

Knopsvane

Danmarks Fugle – Knopsvane – DOFbasen

Danmarks Fugle

På disse sider kan du læse en kort beskrivelse af mere end 300 arter af fugle, med fokus på de mest almindeligt forekommende samt tidligere ynglefugle.

knopsvane – Den Store Danske – lex.dk

knopsvane | lex.dk – Den Store Danske

En knopsvane er en almindelig dansk ynglefugl og siden 1984 anset for at være landets nationalfugl (afløste sanglærken). Den måler 145-160 cm og er Danmarks tungeste fugl (op til 16 kg). Det nordeuropæiske udbredelsesområde strækker sig fra Irland til Estland, mens andre bestande findes ved Sortehavet og i dele af Asien. I Danmark yngler den overalt, hvor der er lavt vand med mange bundplanter, som udgør hovedføden.

Knopsvane – Danmarks Jægerforbund

Leksikon, viden og fakta om knopsvane

Knopsvane (Cygnus olor) – Naturbasen

Læs om Knopsvane i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal. Her er billeder, udbredelseskort, observationer, levesteder, rødliste og meget mere.

Knopsvane | Kongeåen

Keywords: knopsvane fakta